top of page

תחומי מומחיות

אבחון ארגוני

מטרת האבחון הארגוני הנה למפות את תמונת המצב בארגון על מנת למקד צרכי פיתוח ארגוני של המערכת הניהולית והארגונית.

אבחון ארגוני

פיתוח ארגוני

מטרת תהליך הפיתוח הארגוני הנה העצמת האפקטיביות הארגונית והניהולית והתאמה מיטבית של הארגון לסביבתו העסקית.

פיתוח ארגוני

יעוץ למנהלים

ליווי אישי למנהל נועד למנף את ההשפעה הניהולית והרחבת רפרטואר הכלים הניהוליים של המנהל הנועץ.

יעוץ למנהלים

סדנאות

אנו עוסקים בפיתוח תהליכי הכשרה והנחיית סדנאות התנסותיות ייחודיות המעצבות תפיסות ומקנות מיומנויות התנהגותיות וכלים פרקטיים.

סדנאות

יעוץ אישי וטיפול זוגי

תהליך העבודה פותח מרחב בטוח המאפשר התבוננות והבנה של העולם הפנימי. השיח שם במרכז את העולם הנפשי המודע והלא מודע ומתייחס למרכיבים המילוליים והבלתי מילוליים הבאים לידי ביטוי.

יעוץ אישי וטיפול זוגי
bottom of page