top of page

יעוץ למנהלים

העצמת יכולות ושיפור אפקטיביות ניהולית ואישית באמצעות יעוץ וליווי למנהלים.

ליווי אישי למנהל נועד לקדם את האפקטיביות הניהולית באמצעות אבחון הסגנון הניהולי והרחבת רפרטואר הכלים הניהוליים של המנהל הנועץ.

בייעוץ אישי בכניסה לתפקיד מתבצע אבחון של התפקיד הניהולי, הצוות והממשקים, הסביבה העסקית והאתגרים המרכזיים העומדים בפני המנהל בכניסתו לתפקיד. בהמשך מוצבות מטרות לתהליך הייעוץ, כאשר התהליך מתמקד בהשגת המטרות תוך דגשים מרכזיים על תפיסת התפקיד, על רכישת כלים ניהוליים, על התמקמות ומיצוב ניהולי ועל ניתוח וקידום אירועים מן ה"שטח". בתהליך הייעוץ האישי בונה המנהל הנועץ "אני מאמין" ניהולי ולומד לנהל לאורו ולהטביע חותמו האישי בעשייה הניהולית.  

בייעוץ אישי מתמשך מתבצע תהליך מעמיק הבוחן בראייה רחבה את אופני ההשפעה של המנהל, את דפוסי הפעולה המודעים והלא מודעים שלו, את הרווחים המשניים שלעתים מונעים ממנהל לערוך שינויים מתבקשים. מתוך מחויבות ואמון בין היועץ לנועץ מתרקם קשר המאפשר התפתחות פנימית וצמיחה, באמצעותו מעצב הנועץ את סגנון המנהיגות שלו באופן אפקטיבי, מעצים את  תחומי ההשפעה שלו, מפתח מודעות ושליטה בתחומים המעכבים אותו, מנהל קשרים אפקטיביים ומשפר משמעותית את תוצאותיו העסקיות. 

bottom of page